Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op deze website voorkomt berusten bij gielissen.tv of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Screaming Media is verboden.

We hebben ons ingespannen om alle rechthebbenden van het geplaatste materiaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat niet in alle gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid  kan worden achterhaald. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden kunnen zich melden.

Ondanks de zorg die gielissen.tv aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook.

gielissen.tv garandeert geen ongestoorde werking van de website of de door haar geleverde diensten en is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de website of links van websites van derden.

Op het gebruik van de website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Zeegat.nl heeft je nodig
Doneer via een Tikkie: