Hans Schoots: ‘Stromenland’

13 maart 2024

De wereld rond de Westerschelde

Hans Schoots beschreef in zijn studie ‘Stromenland’ het leven op en rond de Westerschelde. Scheepvaart, natuur- en waterbeheer, de vergeten regio Zeeuws-Vlaanderen en onze relatie met het land der Belgen. Hij concludeert dat bij de politieke besluitvorming rond de ontpoldering van de Hedwigeplolder wezenlijke informatie ongebruikt is gebleven. (23 minuten)

Bio
Hans Schoots is zelfstandiger onderzoeker en publicist en is in 2009 gepromoveerd op de dissertatie ‘Bert Haanstra – Filmer van Nederland’.

Zeegat.nl heeft je nodig
Doneer via een Tikkie: